המקצוע הנכון לאדם

הבתים החומריים קשורים ישירות בנושאים של פרנסה, קיום ועבודה, ולכן חשבתי שמן הראוי להוסיף שיחה זו לכאן (מיועדת למתקדמים). ברוב המקרים המפה תציע יותר מאפשרות אחת ומה שצריך לעשות הוא לחפש את מה שמתאים לרוב הפוטנציאל שלה. זיהוי הכיוון המקצועי הוא שקלול של גורמים רבים. הנה:

בית 2 מדבר על כישורים ויכולות שבאדם באמצעותם יוכל להתפרנס. בית 6 על סדר וארגון, יכולת לתת שירות ולעבוד בצוות ובשיתוף פעולה עם אחרים. בית 10 – הקריירה הרצויה, התנהגות בעמדת סמכות או מול סמכות, והמעמד שאדם חותר אליו. על כן כל הקשור בשלושת הבתים החומריים 2-6-10 משפיע באופן ישיר על המקצוע הנבחר.

המזל והבית של השמש (וכל כוכב כבד הצמוד אליה) מספרים על הנושאים המושכים את ליבו של האדם, מה היה רוצה לעשות, כיצד יגשים עצמו. לכן גם להם יש הרבה מה לומר בנושא בחירת המקצוע.

חשובה מכל היא נקודת האופק. המזל של האופק וכל כוכב שהוא הצמוד אליו מספרים על ההכרעה, מה מטה את הכף בכל בחירה שהיא, ובוודאי שבנושא כה חשוב כמו בחירת מקצוע. נקודת האופק היא השורה התחתונה, והמקצוע הנכון יהיה חייב להיענות לאופק בדרך כלשהי. האופק, שגם הוא שמש, הוא חלק משמעותי מאישיות האדם, מכוחו האישי, יכולתו לקחת החלטות ולהציג עצמו בעולם. נושאי האופק מוטבעים באדם מימים ימימה ויתבטאו בדרך כזו או אחרת במקצוע הנבחר. (לדוגמא, אדם שיש לו שמש בגדי ומרס וירח במאזניים מבקש להיות עורך-דין, נניח. עם אופק סרטן נראה שיתמחה בנושאי משפחה. אופק שור או גדי – נדל "ן או כספים, מפעלים גדולים. ועם אופק עקרב יעדיף מן הסתם נושאים פליליים.)

כוכבים בבית ראשון מספרים על היכולת של האדם להתחרות, לדחוף את עצמו. למכור את עצמו וכל דבר. הרושם שהוא משאיר, הנכונות לנסות דברים חדשים. לכן יהיה עלינו לתת מקום גם לכוכבים אלה.

בית 12 הנמצא מול 6, אף שהוא בית עדין ואינו קשור במאבקי הישרדות או יכולות וכשרונות, יש לו מה לומר בנושא זה מבחינה קוסמית-רוחנית. בית 12 קשור במה בוחר בי, איזה שירות העולם מבקש ממני, איפה הקוסמוס מבקש להציב אותי, ולכן יש להוסיף ולשקלל גם אותו בכל הקשור בבחירת העבודה הנכונה. בנוסף בית זה מדבר על פרסום, באותם מקרים שמקצועו של האדם קשור בפרסום.

הבית של פלוטו גם הוא חשוב, כמו שהוא תמיד חשוב, משום שהוא נותן רמז על צורכי הנשמה ומהותה, ויכול להתבטא לפעמים גם בנושא המקצועי. וגם כירון.

מרס ושבתאי, שתי אנרגיות של יוזמה ופעולה הקשורות בפרוייקטים, כושר ניהול ומנהיגות – גם אותם יש לקחת בחשבון. שבתאי יוסיף את שלו למסרים של הבית העשירי בכל הקשור לשאיפה ומעמד, סמכות וקווים אדומים, ומרס יוסיף את שלו בעניין של מכירות, כוח דחף, עוז רוח והתגייסות לדבר. לכן הבתים והמזלות בהם ממוקמים מרס ושבתאי יוסיפו ויתרמו את שלהם למכלול הגורמים בבחירת המקצוע הנכון.

נובע מכך כי נושא המקצוע אינו דבר סכמטי ופשוט אלא תוצאה של בחינה עמוקה של מכלול המפה, כאשר לכל בית, מזל וכוכב הדגשים שונים ותרומה שונה.
ואף שבמבט ראשון כמות הגורמים שיש לקחת בחשבון נראית מבהילה ממש, הרי שבמציאות, בעת ניתוח מפה חיה, דווקא הריבוי מאפשר דיוק. החתימות הכפולות, המסרים החוזרים העולים מהכוכבים והבתים שנמנו, ימקדו אותנו סביב דרישות מסויימות. יאפשרו לראות האם המקצוע הרצוי סובב סביב טיפול או סביב ילדים, עמידה מול קהל או אמנות, קשור אולי בחפצים ונושאים טכניים או ברפואה, חינוך, משפט, צבא, חברה, אופנה, תרבות, אוכל, מסחר, זוהר. המקצוע המתאים עולה ומציע את עצמו – דווקא משום שעליו להיענות לגורמים רבים כל כך. מקצוע העונה לרוב הפוטנציאל של המפה הוא הנכון.

ובכל מקרה, לא ניתן לנו להתעלם מהאופק ולא מהאופי הכללי של האדם.

("לומדים אסטרולוגיה" כרך ראשון, עמודים 176-177).

Comments are closed.