תנאי השימוש באתר 1/11/2010

תנאי שימוש – אתר ופורום האסטרולוגיה של מגי אדם

תקף מתאריך 1.11.2010

הגלישה והשימוש בשירותיו של אתר ופורום האסטרולוגיה של מגי אדם (להלן "האתר") מעיד על הסכמתך לתנאי השימוש הללו, ולכן הנך מתבקש לקרוא ולהסכים עמם, או להימנע מלהיכנס לאתר.
התקנון נרשם בלשון כללי, המיוצג בתור זכר מטעמי נוחות, ומיועד לכל המגדרים.

פרטיות ואבטחת מידע

• כתובת דואר אלקטרוני
בכניסה לאתר המשתמשים מתבקשים להקליד את כתובת הדואר האלקטרוני שלהם (להלן 'אימייל'), לבחור סיסמה, ויכולים להכניס פרטים נוספים ותמונה/תמונות לפרופיל האישי. האימייל לא יוצג בפני שאר המשתמשים, פרט למנהלי האתר. האימייל משמש למשלוח התראות על ידי מערכת האתר מפעם לפעם, ולאיפוס סיסמה. ניתן לכבות או להדליק את האפשרות להתראות באימייל באמצעות דף עריכת הפרופיל האישי.
ייתכן, במקרים מסוימים, שהאימייל ישמש למשלוח הודעות על ידי מנהלי האתר. לדוגמא לצורך בירורים, פתרון תקלות או הודעת "ברוכים הבאים" ראשונית ועוד.
בכל מקרה לא ייעשה שימוש מסחרי או שליחה של דואר זבל או מכירה של כתובות אימייל לצד שלישי על ידי הנהלת האתר ללא הסכמה מפורשת של המשתמשים הרלוונטיים.
כתובות אימייל שיפורסמו בתכני האתר חשופים לעיני כל והנהלת האתר מסירה כל אחריות לנזק שייגרם בעקבות פרסום כזה. מסיבה זו, פרסום כתובות אימייל בהודעות ותגובות אינו מומלץ. ראו גם סעיף הודעות פרטיות.

• סיסמה
הסיסמה של המשתמשים נשמרת במערכת כמידע מוצפן ולמנהלי האתר אין גישה אליה. במקום זאת ביכולתם לאפס את הסיסמה. משתמש יכול בכל עת להחליף את סיסמתו באמצעות דף עריכת הפרופיל.
אנו ממליצים להשתמש בסיסמה שקל לזכור, קשה לנחש, ובסיסמה שונה לכל אתר ואתר.

• פרטים נוספים בפרופיל האישי
שאר הפרטים עשויים להיות חשופים לעיני כל. אין לפרסם ואין חובה להקליד מידע שיכול להיות רגיש. הנהלת האתר מסירה מעצמה אחריות על כל נזק שייגרם בעקבות חשיפת פרטים כאלה או תמונות שהוקלדו או פורסמו על ידי המשתמשים, בין אם בפרופיל האישי, ובין אם בהודעות, תגובות וכל תוכן אחר החשוף לעיני כל, לעיני שאר המשתמשים או משתמש אחר.

• הודעות פרטיות
כל תוכן הנשלח בהודעה פרטית יהיה חשוף לעיני הנמען. בנוסף יש לקחת בחשבון שבמקרה של פריצה לחשבונו של הנמען כל ההודעות בתיבתו עשויות להיות חשופות לעיני אדם או תוכנה אחרים. במקרים נדירים הודעות פרטיות עלולות להיקרא על ידי מנהלי האתר. הנהלת האתר מסירה מעצמה אחריות על נזק שייגרם בעקבות שליחת מידע בהודעה פרטית.
המשתמשים מתבקשים שלא לשלוח מידע רגיש במיוחד באמצעות ההודעות הפרטיות.

• הסרת אחריות במידה והאתר היה קורבן לעבירת אינטרנט
יחד עם כל האמור, ומבלי לגרוע מהאמור, האתר מאוכסן בשרתים של צד שלישי, ומשתמש בשירותים שנכתבו על ידי צד שלישי לניהול האתר, ומאופיו של האינטרנט האתר עלול להיות חשוף לפריצה ועבירות אינטרנט אחרות. במקרה כזה הנהלת האתר לא תהיה אחראית לנזקים שייגרמו בעקבות פריצה או גניבת נתונים או עבירת אינטרנט אחרת, והאחריות תהיה על העבריין שעשה זאת בניגוד לחוקי מדינת ישראל.
הנהלת האתר עושה מאמצים לשמור על האתר בטוח ושמור מפני פריצות. בכל מקרה של גילוי פירצה באתר יש לדווח למנהל האתר ישירות ובאופן ספציפי על הפירצה שנמצאה.

תוכן המועלה על ידי משתמשים

באתר מתפרסמים תכנים שמקורם במשתמשי האתר – בתגובות, בפורומים, בהודעות פרטיות ואזורים נוספים.
האתר אינו נושא באחריות לתכנים האלה, והאחריות הבלעדית להם ולכל תוצאה הנובעת מהם חלה על המשתמש שיצר ופרסם את התוכן. תכנים אלה אינם מבטאים בהכרח את דעת מנהלי האתר (להלן "ההנהלה") או עמדת האתר ואין בפרסומם כל ערובה לתקפותם, אמינותם, דיוקם או חוקיותם.
עם זאת, ההנהלה עשויה להסיר או לצנזר הודעות פוגעניות שדווחו, בהתאם לשיקוליה.
ההנהלה שומרת לעצמה את הזכות להסיר או לצנזר תכנים באתר כראות עיניה, מבלי צורך לנמק או להודיע על כך.

האתר אינו מתחייב לשמור או לגבות תכנים אלה ועליך מוטלת האחריות המלאה לשמירת עותק מהם במידה ותרצה בכך.
בעת מסירת תוכן לפרסום באתר הינך נותן הסכמה לפרסום וחשיפת המידע ומצהיר כי המידע מדויק למיטב ידיעתך או מייצג את דעתך האישית.
בעת מסירת תוכן לפרסום באתר, חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה שתנבע מהפרסום. עליך להקפיד שתכנים כאלה יהיו חוקיים. בין השאר ולמען הדוגמה בלבד, נאסר עליך לפרסם את התכנים הבאים:
• כל תוכן הידוע לך שהוא שקרי, מטעה או מסולף; כולל, אך לא מוגבל לגילך האמיתי ושמך;
• כל תוכן הפוגע בזכויות קנייניות של אחרים או מפר אותן – לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר;
• כל תוכן פורנוגראפי או בעל אופי מיני בוטה;
• כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו, או בשמו הטוב;
• כל תוכן המזהה אישית אנשים אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם;
• כל תוכן בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים או גס רוח;
• כל תוכן שיש בו, או הוא מעודד לגזענות, או אפליה פסולה על בסיס גזע, מוצא, צבע עור, עדה, לאומיות, דת, מין, עיסוק, נטייה מינית, מחלה, נכות גופנית או נפשית, אמונה, השקפה פוליטית, או מעמד חברתי-כלכלי.
• כל תוכן המעודד ביצוע עבירה פלילית או עלול להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית;
• כל תוכן העלול להטעות צרכן;
• כל תוכן המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובמשתמשי האתר בפרט; כולל, אך לא מוגבל לוירוסים, תוכנות בלתי חוקיות, spyware, worms ומכתבי שרשרת;

האתר רשאי לסרב לפרסם, או למחוק לאלתר כל תוכן שמסרת לפרסום בכל עת שתמצא כי הפרת תנאי שימוש אלה או שעשית מעשה או מחדל הפוגע או עלול לפגוע בשירותים הניתנים באתר במשתמשיו, באתר או במי מטעמו. בנוסף, האתר יהיה רשאי במקרה זה למנוע ממך פרסום תכנים נוספים באתר. הוראות סעיף זה מוסיפות על זכויות האתר לפי כל דין.
האתר רשאי לערוך כל תוכן כזה, לפי שיקול דעתה המוחלט ובכלל זה לקצרו.
התכנים שתמסור לפרסום באתר יהיו חשופים לכל משתמשי האינטרנט. נהג בתבונה ובזהירות במסירת פרטים אישיים וכן בתגובות ובפניות שיתקבלו אצלך בעקבות השימוש באתר או פרסום איזה מפרטיך.
חלק גדול מהתכנים באתר אינם מתפרסמים מטעמו של האתר, ולפיכך הוא אינו אחראי למהימנותם, אמינותם, דיוקם או שלמותם ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.

תכנים מסחריים
אין להעלות לאתר זה תכנים מסחריים או לפרסם מספרי טלפון וקישורים לאתרים מסחריים, ללא הסכמתו המפורשת בכתב של האתר.

כללי שימוש
הנך רשאי להשתמש בתכנים באתר בהתאם לכללים המפורטים להלן. אין להשתמש בתכנים באתר באופן אחר, אלא אם כן קיבלת את הסכמתה המפורשת, מראש ובכתב של האתר לכך ובכפוף לתנאי ההסכמה (אם תינתן):
• הנך רשאי להשתמש באתר למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי.
• אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה.
• אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.
• אין לקשר לאתר מכל אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.
• אין לקשר לתכנים מהאתר שאינם דף הבית של האתר ("קישור עמוק") ואין להציג, או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף אינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא (AS IS), כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר . במסגרת זו, חל איסור לקשר לתכנים מהאתר במנותק מדפי האינטרנט שבהם הם מופיעים באתר (לדוגמה: אסור לקשר במישרין לתמונה או לקובץ גרפי באתר, אלא לעמוד המלא שבו הם מופיעים). 
• האתר רשאי להורות לך לבטל כל קישור עמוק כאמור לפי שיקול דעתה הבלעדי. במקרה זה תבטל את הקישור העמוק לאלתר ולא תהיה לך כל טענה, דרישה או תביעה כלפי האתר בעניין זה.
• האתר לא ישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים מהאתר ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים, שנעשו על ידך ומתחייב לשפות את האתר בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.
• אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מ-האתר. 
• הוראות אלה אינן גורעות מכל הוראה אחרת בתנאי השימוש הכלליים ובהסכמים מקוונים הנלווים לשירותים באתר.

קישורים
באתר תמצא קישורים לעמודים שונים ברשת האינטרנט. קיום קישור מהאתר אינו מעיד על הסכמת האתר לתוכן הקישור ואינו מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, לנוהגי בעלי התכנים בתחום הפרטיות ולכל היבט אחר הכרוך בתפעולם. האתר אינו אחראי לתכנים שאליהם מוליכים הקישורים ואינו אחראי לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם. האתר רשאית להוסיף, להסיר ולעדכן קישורים שנכללו בו בעבר לפי שיקול דעתה המוחלט. בכלל זה גם קישורי פרסומת ותמונות פרסומת, אם יופיעו כאלה באתר.

זכויות יוצרים וקניין רוחני
כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר בשירותים המוצעים בו ובכל תוכן הכלול בו (למעט תכנים הנמסרים לפרסום על ידך ועל ידי יתר המשתמשים באתר) הינן של האתר בלבד, או של צד שלישי, שהרשה לאתר להשתמש בהם. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהאתר או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן). הוראה זו תקפה גם ביחס לכל עיבוד, עריכה או תרגום שנעשו על ידי האתר לתכנים שהוזנו או נמסרו על ידך לאתר.

אם וככל שניתנה הסכמה כאמור, עליך להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות קניין רוחני, לדוגמה – סימון זכויות היוצרים ©, או סימן מסחר ®, הנלווים לתכנים שיעשה בהם שימוש על ידך.
סימני המסחר ומודעות הפרסומת של מפרסמים באתר הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמת המפרסם בכתב ומראש.
האתר אינו טוען לבעלות בתכנים שאתה מוסר לפרסום באתר. יחד עם זה, כאשר אתה מוסר תכנים, המיועדים לפרסום באתר אתה מאשר בעצם מסירתם לפרסום כי אתה בעל כל הזכויות בהם וכי הנך רשאי למוסרם לפרסום. אם אינך היוצר או בעל הזכויות בתכנים שאתה מוסר לפרסום, אתה מאשר שהנך בעל הרשאה כדין מבעל הזכויות, המתירה לך למסור את התכנים לפרסום באתר ולתת בהם זכויות שימוש כמפורט להלן.
במסירת התכנים לפרסום אתה מקנה לאתר רשיון חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, למסור לציבור, לעבד, לערוך, לתרגם ולהשתמש בתכנים כאמור בכל דרך נוספת, לפי שיקול דעתה, באתר, בדברי דפוס, לרבות בעיתונים, מגזינים, כתבי-עת, ספרים וכיו"ב, במדיות דיגיטליות, לרבות באתרי אינטרנט נוספים, בארכיבים דיגיטאליים ובשירותים הניתנים ברשתות תקשורת, לרבות תקשורת חוטית, אל-חוטית, סלולארית, כבלים ולווין.

אחריות האתר
השימוש באתר ייעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה. האתר אינו יכול לפקח על החומרים המגיעים אליו ולא ישא בכל אחריות בגינם.
האתר לא יהיה גם אחראי לכל שימוש שייעשה על ידי צד שלישי בתכנים שיפורסמו על-ידך. יש לקחת בחשבון שהאתר פתוח ומוצג לכלל הציבור הרחב.
האתר לא ישא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע מהם, או משימוש בהם, או מהסתמכות עליהם.
מבלי לפגוע באמור לעיל, רשאי האתר להסיר לפי שיקול דעתו כל חומר בלתי נאות.

שינויים והפסקת השירות

הנהלת האתר רשאית לשנות מעת לעת את תנאי השימוש באתר. במקרה כזה תופיע הודעה בדף הבית, בתחתית העמוד.
האתר רשאי להפסיק את פעילותו ו/או מתן כל או חלק מהשירותים שבו בכל עת.
האתר יוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו ועיצובו, את היקפם וזמינותם של השירותים בו ותהיה רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר, בלא צורך להודיע על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי האתר בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

שיפוי
הנך מתחייב לשפות את האתר, עובדיו, מנהליו או מי מטעמו בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש אלה.

בוררות וסמכות שיפוט
על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, אולם לא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם.
בית המשפט המוסמך יהיה בית המשפט שמושבו בעיר תל אביב

דיווח
האתר מקפיד על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכותם של משתמשי האתר ואחרים לפרטיות ולשם טוב. אם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן או תמונה הפוגעים בך מטעם כלשהו, או מפרים את תנאי שימוש אלו, נא פנה אלינו באמצעות טופס צור קשר לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם. יש לציין "לידי מנהל האתר" בתחילת ההודעה.


-סוף-

Comments are closed.