הזודיאק

מבוא

הזודיאק – מעגל התפתחות חכם

אסטרולוגיה היא תורה הבנויה על סדר ושיטה ויש לה היגיון פנימי משל עצמה. גלגל המזלות, ,The Zodiac

מסמל את התבונה הנמצאת ביסודו של סדר היקום. מגדיר את הכוחות הנסתרים הפועלים על עולמנו. המזל הראשון והמזל האחרון בו – טלה ודגים – מסמלים את שני הכוחות המרכזיים הפועלים בעולם: כוח הפירוד וכוח האחדות. טלה מסמל תמצית חיים הבאה ומתפרצת לעולם, מבקשת התגלמות חדשה וביטוי נפרד משל עצמה. ואילו דגים מסמל את המקור, את גן-העדן, ממנו באו אותם חיים ואליו ישובו. דגים מסמל את השלמות המכילה בתוכה את כל הצורות הנפרדות.
המתח הנוצר בין שני כוחות אלה – אחדות ונפרדות – יוצר תהליך בלתי-פוסק של התפתחות בעולם.
סדר גלגל המזלות הוא מקודש וחכם. הבנה מלאה של הסדר הזה ושל היחסים בין המזלות הנובעים ממנו – זהו הבסיס החשוב ביותר בלימוד אסטרולוגיה. החלוקות השונות של הגלגל מסבירות מנין נובעים האיפיונים והתכנים המיוחדים לכל מזל.
המזל, הבית הנגזר ממנו והכוכב השולט עליו – שלושתם ביחד מהווים ארכיטיפּ, אב-טיפוס. הארכיטיפ החמישי, למשל, מתייחס למזל אריה, לבית 5 ולשמש, השולטת על אריה ו-5.
התורה כולה בנויה על אותם 12 ארכיטיפים. כל אחד מארכיטיפים אלה שייך בו-זמנית לחמש קבוצות שונות, אותן נראה מיד. כל קבוצה מטביעה בו את חותמה ותורמת לו איפיונים מיוחדים משלה. מקבוצה לקבוצה הולכת ומתבהרת תכונתו של כל מזל ומדוע הוא כמו שהוא. מן המזלות מתבהרים תפקידי הבתים, ומשניהם מובנת תכונת הכוכבים. השילובים השונים בין 12 הארכיטיפים, המוגשים לנו בכל פעם בטקסטורה שונה – מזל, בית או כוכב – יוצרים אינספור ביטויים אנרגטיים בעולם.  

הקבוצות

• הקבוצה הראשונה היא הגלגל כולו, הסדר העולה של המזלות מטלה עד דגים. בתוך הגלגל השלם קיימת חלוקה פנימית נוספת לשלוש רביעיות.

• הקבוצה השנייה, היסודות – אש, אדמה, אויר, מים – מתארת את המהות של כל מזל. מהו המזל, מהי החומריות שלו. היסוד הוא הדבר הראשון שיש לזכור לגבי כל בית, מזל או כוכב.

• הקבוצה השלישית, התכונות – Cardinal, Fixed, Mutable – מתארת את אופן זרימת הכוח של היסוד. היסוד הוא ה"מַה", התכונה היא ה"אֵיךְ". מהו המזל ואיך מתבטאת האנרגיה שלו.

• הקבוצה הרביעית, הזוגות (זכר-נקבה) היא קבוצה קטנה וחביבה המתארת את הסגנון ואופן ההוצאה לפועל של דברים. כל שני מזלות סמוכים הנמצאים זה-לצד-זה הם שונים מאד האחד מהשני, אך עובדים בשיתוף פעולה ביניהם על מנת להוציא דברים מן הכוח אל הפועל.

• הקבוצה החמישית, הצירים, היא המורכבת והרחבה שבין הקבוצות כולן. כל שני מזלות הנמצאים זה-מול-זה בגלגל מהווים יחד ציר. כל שניים כאלה, למרות שהם רחוקים האחד מהשני מרחק חצי גלגל, עובדים יחד בצורה הדוקה. מהווים יחידה אחת המכוּוֶנת ליעד מסויים, מורידה לעולם את אותו נושא מסויים. כל שני מזלות קוטביים כאלה הם שווים זה לזה בעוצמה ובסגנון ועוסקים באותו עניין – אבל באים אליו מנקודת מבט הפוכה. פועלים בניגודיות משלימה ביניהם.

התמהיל הנוצר מחמש הקבוצות של כל מזל מגדיר אותו ואת התכנים המיוחדים לו. מאזניים, למשל, מקבל את אופיו ותפקידיו משום שהוא: שביעי בסדר הגלגל ונמצא בין בתולה לעקרב – שייך ליסוד האויר – האנרגיה שלו קרדינלית – הוא זכרי – והוא שייך לציר טלה-מאזניים.
מכלול חמש ההשפעות הללו הוא היוצר את המשמעות המיוחדת של מזל מאזניים, של בית 7 הנגזר ממנו, ושל וֶנוס כוכבו.

(מתוך "לומדים אסטרולוגיה עם מגי אדם – גלגל המזלות", עמודים 16-17)

כתיבת תגובה