Cardinal – טלה, סרטן, מאזניים, גדי

הקרדינלים מתארים מחזוריות חדשה ותהליכים בהתהוות. אנרגיה קרדינלית היא ראשונית, חזקה, סוחפת, מלאת תנופה. מחפשת את הדרך, יוצרת את התשתית להמשך. היסוד (אש, אדמה, אויר או מים) קיים בתוך המזלות הקרדינלים כחומר גלם רב, לא מעובד, המבקש מוצא וביטוי.

כאשר המזלות או הבתים הקרדינליים מודגשים במפה יהיו אלה אנשים פעילים, חיים בהתרגשות ותקווה ונמצאים תמיד באמצע משהו. משׁנים את הקיים, מפירים את האיזון הקיים ומחפשים איזון חדש. מביאים דבר חדש ומעַמתים אותו מול הישן. לקרדינלים שפע אנרגיה והם מבזבזים אותה במרץ. מתכננים ועושים, משכנעים ומתלבטים, מלאי רעיונות. מעורבים ביוזמות, מכרזים ופרוייקטים. מזיזים עניינים, שואלים, מציעים. מעורבים במשברים. יש דחף לנוע, לשַׁנות. מחפשים בעיות להתגבר עליהן ומשׂוכות לעבור מעליהן והם מומחים בגילוי ופתרון בעיות, אמיתיות או מדומות, גם יוצרים בעיות חדשות.

הקרדינלים כמהים להתרגשות והתרחשות מטלטלת, בעלי מרץ ואמביציה ולא מסתגלים. מובילים, מנהיגים, מגינים. פורשים חסות על חלשים מהם. לוחמים למען. אינם חוסכים מעצמם, משתדלים בכל תחום. סַרְטָן, שהוא הקרדינלי של המים, מבטא את כל אלה ברגש ודאגה, נחוצים או לא נחוצים. מָאזְנַיִּים, אויר, מעורב בויכוחים, דיונים, ענייני חברה וכל שאפשר. גְּדִּי, הקרדינלי של האדמה, מביא פרוייקטים חדשים ודואג לעתיד, וְטָלֶה – אש, לוקח סיכונים ומתלהב לחיים.

עם זאת, למרות הסחף והתנופה הנובעים מהם, הקרדינלים בעצם מהססים, תוהים ובוחנים. משום שהם החלוצים, הם אלה שמתלבטים היכן להניח את הרגל, היכן לסלול את הדרך. על כן מבקשים לשכנע ולסחוף את כולם ביחד איתם – כך מקבלים ביטחון ואישור. כל ארבעת הקרדינלים יכולים להיות מאד פגיעים ונבוכים, ורגישים עד מאד לכל ניצחון או תבוסה.

את המזלות הקרדינלים קל לזהות, ובמיוחד כאשר מזל האופק הוא קרדינלי. התנועות נמרצות, הפנים מלאי הבעה (מלבד הגדי). מגיבים מיידית למה שקורה, קמים, יושבים, חוזרים בהם. הראשונים להגיב, להרים משהו שנפל או לשלוח יד לעזרה. מדברים, מעוררים, משתלטים, מציעים הצעות, שואלים שאלות. מאזניים וסרטן מבקשים לדעת מי אתה ומה עובר עליך, טלה וגדי מבקשים לדעת מה קורה ומה עושים.

קרדינליות איננה בהכרח תוקפנות או מלחמתיות או יוזמה דווקא. קרדינליות היא בעיקרה ראשוניות, פריצה, חידוש, הנָעָה. תהליכים. המזלות הקרדינליים מספרים לנו כי התהליך הוא העיקר וכי טבע החיים הוא לנוע, לחַדש, להַעז, לשאול, לנסות, ועצירה במקום כמוה כהליכה לאחור. במגעינו עם כל אחד מארבעת הקרדינלים נזכה לעניין ופעילות, חיים מרתקים, עשייה וחוויות, התמודדות ומאבקים. אך בטרם נצטרף עלינו לחשוב רגע, לעצור ולבדוק, בטרם ניסחף בזרם שאינו שלנו.

 

(לומדים אסטרולוגיה גלגל המזלות, מתוך פרק 3 התכונות, עמודים 48-57)

כתיבת תגובה